FAQs Complain Problems

गजुरी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

गजुरी गाउँपालिका भित्र व्यवसाय कर प्रयोजनका लागि दर्ता नगरी संचालन गरी रहेका उद्योगी ,व्यवसायीहरुलाई यसै आ.व ०७५।०७६ को आषण मसान्त भित्रै दर्ता तथा नविकरण गरेमा तोकिएको दरमा २५ प्रतिशत छुट गरी दर्ता तथा नविकरण गर्न आव्हान गर्ने गजुरी गाउँकार्यपालिकावाट निर्णय भएको हुदाँ दर्ता तथा नविकरण नगर्ने सम्पूर्ण उद्योगी ,व्यवसायीहरुलाइ सार्वजनिक जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । साथै यस आ.व मा व्यवसाय कर बुझाई सक्नु भएका उद्योगी, व्यवसायीहरुको लागि आगामी वर्षको राजश्व दरमा २५% छुट समायोजन गर्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: