FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गजुरी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 03/17/2020 - 08:56 PDF icon Khanda_2_(SN_10)_Bipad_Byabasthan_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf
गजुरी गाउँपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७६/७७ 03/17/2020 - 08:49 PDF icon Khanda_1_(SN_3)_Karyesampadan_Niyemawoli_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf
गजुरी गाउँपालिकाको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७६/७७ 03/17/2020 - 08:47 PDF icon Khanda_1_(SN_2)_Karyebivajan_Niyemawoli_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf
गजुरी गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 03/17/2020 - 08:45 PDF icon Khanda_1_(SN_1)_Baithak_Sanchalan_Karyebidhi_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf
आर्थीक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 11:05 PDF icon आर्थिक एन २०७६.pdf
२०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 12/13/2018 - 08:52 PDF icon nititathakaraykram2075.pdf
गजुरी गाउँपालिका आर्थिक ऐन अा.व.२०७५/७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 10:56 PDF icon Financial policy of Gajuri R.M.pdf
गजुरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:37 PDF icon Khanda_2_(SN_2)_Aarthik_Karyebidhi_Yen_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:34 PDF icon Khanda_2_(SN_6)_Krishi_Prabadhan_Yen_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:32 PDF icon Khanda_2_(SN_5)_FM Radio_Yen_Gajuri_Rajpatra_Design.pdf

Pages