FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

"न्वागी (छोनाम), २०७९ " को शुभकामना सन्देश

कोभिड बुष्‍टर खोप अभियान संचालन हुने सम्बन्धी सूचना।

बंगुर तथा कुखुरा पालन व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सूचना।

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना।

घर टहरा खाली गर्ने/गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचना।