FAQs Complain Problems

७५/७६

गजुरी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

गजुरी गाउँपालिका भित्र व्यवसाय कर प्रयोजनका लागि दर्ता नगरी संचालन गरी रहेका उद्योगी ,व्यवसायीहरुलाई यसै आ.व ०७५।०७६ को आषण मसान्त भित्रै दर्ता तथा नविकरण गरेमा तोकिएको दरमा २५ प्रतिशत छुट गरी दर्ता तथा नविकरण गर्न आव्हान गर्ने गजुरी गाउँकार्यपालिकावाट निर्णय भएको हुदाँ दर्ता तथा नविकरण नगर्ने सम

गलाैँदी खेल मैदान निर्माणाकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयकाे सूचना

स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क तथा विज्ञापन कर स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

Hard copy पेश गर्ने सूचना

Pages