FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी आठौँ पटक प्रकाशनको सूचना

७९/८० 09/23/2022 - 12:36 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी आठौँ पटक.pdf

सवारी साधन भाडामा लिने वारेको सूचना

७९/८० 08/31/2022 - 14:32

आशयपत्रको सूचना

७९/८० 08/04/2022 - 11:00 PDF icon आशय पत्र.pdf

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सातौं पटक प्रकाशनको सूचना

७९/८० 07/25/2022 - 11:50 PDF icon Tender Notice.pdf

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८० प्रकाशन

७८/७९ 07/12/2022 - 12:12 PDF icon suchana.pdf

आ.ब २०७९/०८० काे लागि विज्ञापन र सूचना प्रकाशनकाे लागि दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

७८/७९ 07/05/2022 - 12:02 PDF icon bigapan.pdf

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 07/01/2022 - 08:11

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८० चाैथाै पटक प्रकाशन

७८/७९ 06/22/2022 - 13:10

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 06/15/2022 - 13:49

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८० तेस्रो पटक प्रकाशन

७८/७९ 06/14/2022 - 16:15

Pages