FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/०६/०१

८०/८१ 09/18/2023 - 11:13 PDF icon 4x28_Notice Aawan.pdf, PDF icon Sep_18-4.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०५/२६

८०/८१ 09/12/2023 - 11:24

बोलपत्र आव्‍हानको सूचना ।

८०/८१ 09/05/2023 - 12:04 PDF icon Naya patrika Sep_5 Page 11-11.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को लागि पुन: नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०४/२३

८०/८१ 08/08/2023 - 09:17 PDF icon Tender Notice 2.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना, प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०३/२०

७९/८० 07/05/2023 - 10:48 PDF icon नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना। पोखरी गदाल खानेपानी निर्माण मिति: २०८०/०१/२२

७९/८० 05/07/2023 - 16:06

काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०१/११)

७९/८० 04/24/2023 - 13:28

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना। पोखरी गदाल खानेपानी निर्माण मिति: २०७९/१२/१९

७९/८० 04/02/2023 - 11:27

काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/१२/०८)

७९/८० 03/22/2023 - 12:59

काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/११/१६)

७९/८० 02/28/2023 - 17:39

Pages