FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानकाे सूचना २०७७।०९।२८

७७/७८ 01/12/2021 - 11:44 PDF icon local.pdf

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७७।०९।२८

७७/७८ 01/12/2021 - 11:43 PDF icon ebid.pdf

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७७।०९।०६ (प्राविधिक शाखा)

७७/७८ 12/21/2020 - 09:49

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (सडक) २०७७।०९।०५ (प्राविधिक शाखा)

७७/७८ 12/20/2020 - 11:32

INVITATION FOR BIDS OF RAM BAHADUR PANDIT MARGA NIRMAN

७७/७८ 11/13/2020 - 10:44 PDF icon rambahadurpandit martga.pdf

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७७।०७८

७७/७८ 09/14/2020 - 10:52 PDF icon dhungagittibaluwa.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानकाे सूचना २०७७

७७/७८ 09/07/2020 - 11:30 PDF icon suchana.pdf

सूचना सूचना सूचना

७६/७७ 06/19/2020 - 13:08

मेडिकल उपकरण खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानकाे सूचना

७६/७७ 06/08/2020 - 13:58 PDF icon CCF_000218.pdf

सि.सी.टि भी क्यामेरा खरिद तथा जडान सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०२।२३ गते

७६/७७ 06/06/2020 - 12:17

Pages