FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८० चाैथाै पटक प्रकाशन

७८/७९ 06/22/2022 - 13:10

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 06/15/2022 - 13:49

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८० तेस्रो पटक प्रकाशन

७८/७९ 06/14/2022 - 16:15

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 06/07/2022 - 06:38

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८० दोस्रो पटक प्रकाशन

७८/७९ 05/27/2022 - 13:10

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना २०७९।०८०

७८/७९ 04/27/2022 - 14:34 PDF icon Bid Form 2079.pdf

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 03/13/2022 - 08:12

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 03/11/2022 - 14:26

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 03/11/2022 - 14:26

सूचना सूचना सूचना

७८/७९ 03/11/2022 - 14:25

Pages