FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वानको सूचना मिति:२०७९/१०/०९

आ.व. २०७९/८० को लागि नदीजन्य पदार्थको विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी एघारौँ पटक प्रकाशनको सूचना

दस्तावेज: 

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (चिउरीखर्क धर्मेचौर जोरबंशे सडक निर्माण)

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (सोलार स्ट्रिट लाईट)

आ.व. २०७९/८० को लागि नदीजन्य पदार्थको विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी दशौँ पटक प्रकाशनको सूचना