FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मिति : २०८१/०२/३१

दस्तावेज: 

आ.व. २०८१/०८२ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/०२/०९

दस्तावेज: 

भुल सुधार सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/०१/०४

शिलवन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages