FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation For BIDS: 4WD Hardtop Jeep

दस्तावेज: 

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/१०/१८

मरणघाट निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१०, आदर्श मा वि भवन निर्माण ।

Pages