FAQs Complain Problems

गजुरी गाउँपालिकाद्वारा व्यवसायीहरुले गजुरी गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गरे/नगरेको बारे अनुगमन मलेखु बजारमा गरियो। अनुगमनको दोस्रो दिन, मिति: २०८०/०१/२९।