FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थीक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 11:05 PDF icon आर्थिक एन २०७६.pdf
२०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 12/13/2018 - 08:52 PDF icon nititathakaraykram2075.pdf
गजुरी गाउँपालिका आर्थिक ऐन अा.व.२०७५/७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 10:56 PDF icon Financial policy of Gajuri R.M.pdf
गजुरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:37 PDF icon गजुरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:34 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:32 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र ऐन २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 11:56 PDF icon स्थानीय राजपत्र ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 11:53 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 11:50 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 11:47 PDF icon न्यायिक समितिले ऐन,२०७५.pdf

Pages