FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/17/2019 - 12:38 PDF icon notice.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/08/2019 - 08:31 PDF icon suchana.pdf

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना पुन प्रकाशन मिति : (२०७५/०८/१६)

७५/७६ 12/02/2018 - 09:58 PDF icon retendernotice.pdf

पटके सबारी कर तथा विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 11/04/2018 - 11:53 PDF icon patakekar.pdf

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 09/10/2018 - 10:16 PDF icon tender no.1 2075-076.pdf

भवन निर्माणको खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७४/७५ 04/13/2018 - 16:27 PDF icon bolpatra2.pdf

व्याक हो लोडर आपूर्ति सम्वन्धीको खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७४/७५ 04/13/2018 - 16:17 PDF icon bolpatra1.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 04/09/2018 - 15:37 PDF icon New Doc 2018-04-08_3.pdf

टिपर र जिपको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 04/06/2018 - 17:48 PDF icon आशयपत्र सम्बन्धी सूचना.pdf

ब्याक हो लोडर आपूर्तिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 04/06/2018 - 17:42 PDF icon ashayapatra.pdf

Pages