FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गजुरी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

गजुरी गाउँपालिका भित्र व्यवसाय कर प्रयोजनका लागि दर्ता नगरी संचालन गरी रहेका उद्योगी ,व्यवसायीहरुलाई यसै आ.व ०७५।०७६ को आषण मसान्त भित्रै दर्ता तथा नविकरण गरेमा तोकिएको दरमा २५ प्रतिशत छुट गरी दर्ता तथा नविकरण गर्न आव्हान गर्ने गजुरी गाउँकार्यपालिकावाट निर्णय भएको हुदाँ दर्ता तथा नविकरण नगर्ने सम

वडा नं ७ र ८ को लागि गुम्ति शिविर सम्बन्धि सूचना

यहि मिति २०७६।०२।१७ गते विहान ८ बजे वाट वडा नं ८ को वडा कार्यालय भवनमा शिविर संचालन हुने जानकारी गराईन्छ ।
शिविरमा प्रदान हुने सेवाहरु
१.ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण (६० वर्ष माथी महिला तथा पुरुष)
२.अपाङ्ग परिचय पत्र विवरण 
३.खकार परिक्षण

Pages