FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

चामबास बह्रविसे भुमे डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई उपभाेक्ता समिति को मुहान दर्ता सम्बन्धि ३५ दिने सूचना

दस्तावेज: 

कक्षा ८ काे २०७६ सालकाे परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ऐलानी जग्गा खाली गर्ने बारे ४५ दिने अत्यन्त जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

खाता परिवर्तन सम्बन्धी सुचना

कोदोबारी खानेपानी तथा सरसफाई उपभाेक्ता समिति को मुहान दर्ता सम्बन्धि ३५ दिने सूचना

दस्तावेज: